MagyarSlovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)


Vitajte!

Stránka sa momentálne prerába.

E-studies online časopis prijíma príspevky len v anglickom jazyku. Za informácie nás kontaktujte na adrese estudies@ujs.sk.

Za pochopenie ďakujem.

PhDr. Silvia Tóbiás Kosár, PhD.

zodpovedná redaktorka


Časopis Selye e-studies je online recenzovaný vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity J. Selyeho, registrovaný s prideleným číslom ISSN 1338-1598. V online časopise sa uverejňujú pôvodné vedecké práce  v anglickom, nemeckom, slovenskom, českom a maďarskom jazyku, ktoré súvisia so zameraním na ekonómiu a ekonomiku, manažment, financie, bankovníctvo, marketing, obchod a podnikanie, verejnú správu a regionálny rozvoj, kvantitatívne metódy a štatistiku. Akceptujú sa príspevky, ktoré doposiaľ neboli publikované, ani prijaté na publikovanie inde, bez ohľadu na pracovnú príslušnosť autora k UJS. Autor je zodpovedný za odbornú správnosť príspevku a dodržanie pokynov pre autorov. O uverejnení rozhodne redakčná rada časopisu a to so zreteľom na oponentské posudky, vedecký význam, prínos a kvalitu práce.


Časopis je registrovaný v medzinárodnej databáze EBSCO a Index Copernicus International

http://journals.indexcopernicus.com/passport.php?id=9353

Poradie podľa : Názov | Dátum | Stiahnuté [ Vzostupne ]
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>
Stránka 1 z 14